28 Aralık 2016 Çarşamba

Tüm ağrılar için tek çözüm: Mora Terapi


İş yaşamı, stres, duruş bozuklukları ve günlük rutinlerin telaşı hem bedensel hem de stresten kaynaklı ağrılara yol açıyor. Her bireyin en az bir kez tecrübe ettiği ağrı, vücudun herhangi bir yerinde organizmayı dış ve iç zararlara karşı uyarmak için süregelen şiddetli acıdır. Ağrı bireye sadece hissedildiği yerde rahatsızlık vermez, solunum ve dolaşım sistemlerinde meydana getirdiği değişikliklerle şiddetli ruhsal tepkilere de neden olur. Bu sebeple basit bir duyu değişikliği olarak ele alınmaması gereken ağrı, kişilerde aynı yoğunlukta ortaya çıksa da bireyin kişilik yapısı, fiziksel gücü ve ağrı deneyimleri göz önünde bulundurularak şikayetler değerlendirilmelidir.
Uzmanlar, vücutta meydana gelen ağrıların nedeninin fiziksel nedenlere bağlı olabileceği gibi duygusal da olabileceğini belirtiyor. Romatizma ve duruş bozukluklarından kaynaklı ağrıları fiziksel ağrılar olarak sınıflandırabileceğimiz gibi fibromiyalji ve migren ağrılarını da duygusal kaynaklı olarak sınıflandırabiliriz.
Vücuttaki tüm ağrılara karşı normal olmayan işleyişi normal ve sağlıklı haline getirme amacı taşıyan Mora Terapi, ağrıya bir neden değil sonuç olarak yaklaşır. Vücutta herhangi bir yan etkiye yol açmayan Mora Terapi; seanslarında kişinin ağrı şikayetini bir bütün olarak ele alır ve ağrıya neden olan durumun keşfedilmesi için çalışmalar yapar. Genel olarak ağrı tedavilerinde vücut sistemini düzenleyen bioritim tedavileri ve enerji blokajlarını ortadan kaldıran renk terapileri her zaman diğer Mora Terapi ağrı programları ile birlikte kullanılıyor.
Duruş bozuklukları
Yanlış duruş ve oturuştan kaynaklı ağrılar genellikle sırt, bel, boyun ve omurilik ağrısı olarak karşımıza çıkmakta. Yanlış ve ağır çanta taşıma, beden gücü gerektiren işler fiziksel kaynaklı ağrıların kronikleşmesine yol açıyor. Kişinin deforme olmuş hücreleri ve kasları Mora Terapi seanslarıyla teşhis ediliyor ve uygun seanslarla sağlık ve güçlü haline geri dönüyor.
Fibromiyalji
Sürekli ve gezici ağrılar şeklinde kendini gösteren fibromiyalji ağrılarının öncül nedeni stres… Vücutta kas olan her yerde görülen fibromiyalji ağrıları en çok boyun, omuz, göğüs ve sırt bölgelerinde ortaya çıkıyor. Soğuk havalarda gerilen kaslarla tetiklenen fibromiyalji ağrıları kişilere zor anlar yaşatarak günlük hayatına devam edemeyecek noktaya getirebiliyor.
Mora Terapi fibromiyalji tedavisinde klasik ağrı seanslarına ek olarak Bach Çiçekleri ve Renk Terapileri de kullanılır. Fibromiyalji tedavisinde stres ve duygu durumu bozukluklarında kullanılan Bach Çiçekleri tedavisi tercih ediliyor. Bach Çiçekleri’nin kullanılmasıyla Mora Terapi’nin mottosu olan “Şikayeti değil şikayete neden olan durum ortadan kaldırmak” amacı gerçekleşiyor. Fibromiyalji tedavilerinde tüm vücudun frekans bilgileri filtreleniyor ve sağlıksız frekanslar ayrıldıktan sonra sağlıklı frekansların bilgisi artırılıyor.
Migren
Başın tek tarafına yerleşen, zonklayıcı bir ağrı olan migren ise, mide bulantısı, kusma, terleme, yorgunluk gibi şikayetleri de beraberinde getirir. Migren ağrısı sona erse bile kişide ışığa ve sese hassasiyet, yorgunluk ve dikkat kaybı şikayetleri bir süre daha devam eder.
Ağrılar üzerindeki iyileştirici özelliğinin pek çok vakada başarılı şekilde ortaya koyan Mora Terapi’nin migren ağrılarındaki başarısı ise nöral uyarılabilirlik ve nörovasküler sistem üzerinde düzenleyici etkisinden kaynaklıdır.
Romatizmal ağrılar
Nedenleri tam olarak tespit edilememiş olan romatizmal hastalıkların yol açtığı ağrılar ise şiddetli eklem ağrılarına neden olur. Mora Terapi’de en çok kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan ağrı tedavisi hem romatizmal hastalıklar için hem de akut yani hastalık veya hastalıkların belirtisi veya sonucu olan ağrıları ortadan kaldırmak için kullanılıyor.
Vücutta herhangi bir yan etkiye yol açmayan Mora Terapi seanslarından kişinin ağrı şikayeti bir bütün olarak ele alınır ve ağrıya neden olan durumun keşfedilmesi için çalışmalar yapılır. Ağrıya neden olan durumun keşfedilmesi ve uygun tedavinin uygulanmasının ardından vücuttaki iletişim sağlayan hücreler sağlıklı haline geri döner.

13 Aralık 2016 Salı

Ruh, beden ve zihin dengesi ile hastalıklara yenilmeyin


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, “Sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak tanımlar. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi sağlık; beden, zihin ve ruh dengesidir. Bireylerin sadece fiziksel durumlarına bakılarak sağlıklı demek bütünlüklü ve doğru bir açıklama olmayacaktır. Nasıl ki bedensel olarak yaşanan sağlık sorunları ruh ve zihin sağlığını etkiliyorsa, ruh ve zihin sağlığındaki sorunlar da bedensel hastalıklara yol açmaktadır. Yaşayan bir organizmanın denge durumu olan sağlık bütünlüklü değerlendirilemediği sürece tedavi amaçlı yapılan işlemler çözüm olmayacaktır.

Stres, huzursuzluk, mutsuzluk, karamsarlık, güven ve özgüven sorunu, nefret, öfke ve korku gibi çoğaltabileceğimiz olumsuz duygu durumları vücudu hastalıklara karşı savunmasız hale getirmektedir. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü sağlığın bütünlük yapısını net bir şekilde ortaya koyduğu gibi sağlıklı insan mutlu, neşeli ve barışçıldır. Bu ruh hali zihin ve beden sağlığını da etkilemektedir.
Bütünsel tıbbın Türkiye’de önde gelen uygulayıcılarından Mora Terapi güvencesiyle sunulan Bach Çiçekleri Terapisi, ruh halini dengeleyerek olumsuz düşüncelerin yol açtığı organik rahatsızlıkların iyileşmesini sağlıyor. Ünlü tıp doktoru İngiliz Dr. Edward Bach’in çiçeklerin iyileştirici özellikleri üzerine yaptığı araştırmaların gelişmesi üzerine ortaya çıkan Bach Çiçekleri Terapisi tüm dünyada duygu durumu bozuklukları için kullanılan homeopatik (benzeri benzer ile iyileştirme) bir kürdür.  Tıpkı Dünya Sağlı Örgütü’nün tanımı gibi sağlığı bir bütün olarak ele alan Mora Terapi Bach Çiçekleri Terapisi; korku, stres, belirsizlik, ilgi eksikliği, yalnızlık, dış etkilere ve fikirlere hassaslık, mutsuzluk, çaresizlik, öfke ve nefret gibi duygu ve düşünceleri zihinden uzaklaştırıyor.
Mora Terapi Bach Çiçekleri Terapisi, olumsuz duygu ve düşüncelere maruz kalarak bozulan vücut sinyallerini vücuttan uzaklaştırarak, duygu durumunda gözlemlenebilen sakinlik ve mutluluğa kapı aralıyor. Mora Terapi uygulamalarından biri olan Bach Çiçekleri Terapisi vücudun çevresine yaymış olduğu bozuk elektromanyetik sinyalleri filtreliyor ve vücudun elektromanyetik titreşimlerini dengeliyor.